सूचनाहरु

श्री अम्बिका प्रसाद चौलागाईं

सचिवालय नि. सचिव

थप जानकारी
अम्बिका प्रसाद नेपाल

सूचना अधिकारी

फोन नं. ०२१ ५२५९९८ मोबाइल नं. ९८४२०८५९०२ ईमेल : ambika.nepal14@gmail.com

थप जानकारी

प्रदेश  सभा

प्रदेश सभामा प्रदेश नं. १ सदस्य संख्या त्रियानब्बे जना रहेका छन् । संघीयसंसद मार्फत प्रदेश नं. १ बाट प्रदेश सभामा पहिलो हुने निर्वाचित हुनेनिर्वाचन प्रणाली वमोजिम निर्वाचित हुने सदस्य संख्या ५६ जना र सो को ४०प्रतिशतले कायम हुने ३७ जना महिला, दलित, आदिवासी, जनजाती, खस, आर्य,मधेसी, थारु, मुस्लिम, पिछडिएका क्षेत्र, अल्पसंख्यक समुदाय समेतकोसमानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट निर्वाचित हुने सदस्य गरी जम्मा ९३ जनासदस्य रहेको प्रदेश नं. १ को प्रदेश सभा गठन भएको छ । यसको काम कारवाहीसंचालन गर्न प्रदेश सभा सचिवालयको स्थापना २०७४ माघ १७ गते भएको छ ।
पुरा पढ्नुहोस्

पछिल्ला बिधेयकहरु

  • पर्यटन विधेयक

  • प्रदेश सभा सचिवालय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५

  • प्रदेश सुशासनको प्रत्याभूति गर्ने सम्वन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५

  • प्रदेश सहकारी बिधेयक, २०७५

  • विद्युत सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५

प्रकाशनहरु/ डाउनलोडस्

  • दोस्रो अधिवेशनमा भए गरेका काम कारवाहीको संक्षिप्त जानकारी

  • पहिलो अधिवेशनमा भए गरेका काम कारवाहीको संक्षिप्त जानकारी

  • प्रदेश नं. १ को प्रदेश सभा नियमावली, २०७४.pdf

फोटो ग्यालरी

पुरा पढ्नुहोस्

९३  सीट

कुल प्रतिनिधित्व

५६  सीट

पहिलो हुने निर्वाचित हुने प्रतिनिधित्व

३७ सीट

समानुपातिक प्रतिनिधित्व