सूचनाहरु

गोपाल प्रसाद पराजुली

प्रदेश सभा सचिव (९८५२०७४८४३)

थप जानकारी

प्रदेश  सभा

प्रदेश नं. १ को प्रदेश सभामा माननीय सदस्यहरुको संख्या त्रियानब्बे जना रहेको छ । संघीयसंसद मार्फत प्रदेश नं. १ बाट प्रदेश सभामा पहिलो हुने निर्वाचित हुनेनिर्वाचन प्रणाली वमोजिम निर्वाचित हुने सदस्य संख्या ५६ जना र सो को ४०प्रतिशतले कायम हुने ३७ जना महिला, दलित, आदिवासी, जनजाती, खस, आर्य,मधेसी, थारु, मुस्लिम, पिछडिएका क्षेत्र, अल्पसंख्यक समुदाय समेतकोसमानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट निर्वाचित हुने सदस्य गरी जम्मा ९३ जनासदस्य रहेको प्रदेश नं. १ को प्रदेश सभा गठन भएको छ । यसको काम कारवाहीसंचालन गर्न प्रदेश सभा सचिवालयको स्थापना २०७४ माघ १७ गते भएको छ । प्रदेश सभामा सात वटा बिषयगत समितिहरु रहेका छन् ।
पुरा पढ्नुहोस्
जयनारायण अधिकारी

सूचना अधिकारी (शाखा अधिकृत)९८५२०७४८४५

थप जानकारी

पछिल्ला बिधेयकहरु

  • मनमोहन प्राविधिक विश्वविद्यालयको_सम्वन्धमा _व्यवस्था_गर्न_वनेको_विधेयक_२०७६

  • सार्वजनिक निजी सहकारी साझेदारी तथा लगानी प्राधिकरणका सम्वन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७६

  • प्रदेश सवारी तथा यातायातका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७६

  • प्रदेश विद्युत सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक

  • प्रदेश स्वायत्त संस्था गठन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको बिधेयक, २०७६

प्रकाशनहरु/ डाउनलोडस्

  • दरवन्दि

  • बिषयगत समितिका सभापतिको नाम, मोबाईल नम्वर

  • तेस्रो अधिवेशन रिपोर्ट

  • विधेयकहरुको नामावली

  • प्रदेश नं. १ को प्रदेश सभा नियमावली, २०७४ (पहिलो संशोधन ०७५/१२/१०)

फोटो ग्यालरी

पुरा पढ्नुहोस्

९३  सीट

कुल प्रतिनिधित्व

५६  सीट

पहिलो हुने निर्वाचित हुने प्रतिनिधित्व

३७ सीट

समानुपातिक प्रतिनिधित्व