सूचनाहरु

प्रदेश  सभा

प्रदेश सभामा प्रदेश नं. १ सदस्य संख्या त्रिआनब्बे जना रहेका छन् । संघियसंसद मार्फत प्रदेश नं. १ बाट प्रदेश सभामा पहिलो हुने निर्वाचित हुनेनिर्वाचन प्रणाली वमोजिम निर्वाचित हुने सदस्य संख्या ६५ जना र सो को ४०प्रतिशतले कायम हुने ३७ जना महिला, दलित, आदिवासी, जनजाती, खस, आर्य,मधेसी, थारु, मुस्लिम, पिछठिएका क्षेत्र, अल्पसंख्यक समुदाय समेतकोसमानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट निर्वाचित हुने सदस्य गरी जम्मा ९३ जनासदस्य रहेको प्रदेश नं. १ को प्रदेश सभा गठन भएको छ । यसको काम कारवाहीसंचालन गर्न प्रदेश सभा सचिवालयको स्थापना २०७४ माघ १७ गते भएको छ ।
पुरा पढ्नुहोस्

सूचनाहरु

पछिल्ला बिधेयकहरु

  • प्रदेश नं १ प्रदेश वित्त व्यवस्थापन विधेयक, २०७५

  • प्रदेशको कर तथा गैरकर राजस्व लगाउने र उठाउने सम्बन्धमाव्यवस्था गर्न बनेकोविधेयक

  • विपद् व्यवस्थापनका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक

  • सिंचार्इ सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक

  • प्रदेश नम्बर १ सामािजक विकास संस्था विधेयक, २०७५

प्रकाशनहरु/ डाउनलोडस्

  • प्रदेश नं. १ को प्रदेश सभा नियमावली, २०७४.pdf

फोटो ग्यालरी

पुरा पढ्नुहोस्

९३  सीट

कुल प्रतिनिधित्व

५६  सीट

पहिलो हुने निर्वाचित हुने प्रतिनिधित्व

३७ सीट

समानुपातिक प्रतिनिधित्व