सूचनाहरु

प्रदेश  सभा

प्रदेश सभामा प्रदेश नं. १ सदस्य संख्या त्रिआनब्बे जना रहेका छन् । संघियसंसद मार्फत प्रदेश नं. १ बाट प्रदेश सभामा पहिलो हुने निर्वाचित हुनेनिर्वाचन प्रणाली वमोजिम निर्वाचित हुने सदस्य संख्या ६५ जना र सो को ४०प्रतिशतले कायम हुने ३७ जना महिला, दलित, आदिवासी, जनजाती, खस, आर्य,मधेसी, थारु, मुस्लिम, पिछठिएका क्षेत्र, अल्पसंख्यक समुदाय समेतकोसमानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट निर्वाचित हुने सदस्य गरी जम्मा ९३ जनासदस्य रहेको प्रदेश नं. १ को प्रदेश सभा गठन भएको छ । यसको काम कारवाहीसंचालन गर्न प्रदेश सभा सचिवालयको स्थापना २०७४ माघ १७ गते भएको छ ।
पुरा पढ्नुहोस्

सूचनाहरु

पछिल्ला बिधेयकहरु

  • प्रदेश नं 1 प्रदेश वित्त व्यवस्थापन विधेयक, २०७५

  • प्रशासकीय कार्यविधि (नियमित गर्ने) सम्बन्धमा बनेको विधेयक, २०७५

  • विपद् व्यवस्थापनका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक¸ २०७५

  • जिल्ला सभाको काम¸ कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक¸ २०७५

  • अन्तर प्रदेश बासिन्दाको समान सुरक्षा¸ व्यवहार र सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक¸ २०७५

प्रकाशनहरु/ डाउनलोडस्

  • प्रदेश नं. १ को प्रदेश सभा नियमावली, २०७४.pdf

फोटो ग्यालरी

पुरा पढ्नुहोस्

९३  सीट

कुल प्रतिनिधित्व

५६  सीट

पहिलो हुने निर्वाचित हुने प्रतिनिधित्व

३७ सीट

समानुपातिक प्रतिनिधित्व