प्रदेश  सभा  सदस्यहरु  

सि. नं. नाम, थरराजनैतिक दलजिल्ला प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन क्षेत्र नं.प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन क्षेत्र नं.निर्वाचन प्रणालीलिङ्ग
1मा. अगम लाल चौधरीनेपाली काँग्रेस सुनसरी32पहिलो हुने निर्वाचित हुनेपुरुष
2मा. ओम सरावगीनेपाली काँग्रेस झापासमानुपातिकसमानुपातिकपुरुष
3मा. चन्द्र प्रसाद श्रेष्ठनेपाली काँग्रेस सुनसरीसमानुपातिकसमानुपातिकपुरुष
4मा. प्रताप प्रकाश हाङगामनेपाली काँग्रेस ताप्लेजुङ्गसमानुपातिकसमानुपातिकपुरुष
5मा. लोक प्रसाद संग्रौलानेपाली काँग्रेस मोरङ्गसमानुपातिकसमानुपातिकपुरुष
6मा. विध्यानन्द चौधरीनेपाली काँग्रेस मोरङ्गसमानुपातिकसमानुपातिकपुरुष
7मा. शेखर चन्द्र थापानेपाली काँग्रेस मोरङ्गसमानुपातिकसमानुपातिकपुरुष
8मा. केदार कार्कीनेपाली काँग्रेस मोरङ्ग62पहिलो हुने निर्वाचित हुनेपुरुष
9मा. चुम नारायण तबदारनेपाली काँग्रेस मोरङ्ग61पहिलो हुने निर्वाचित हुनेपुरुष
10मा. महमद ताहिर मियानेपाली काँग्रेस सुनसरी42पहिलो हुने निर्वाचित हुनेपुरुष
11मा. सुयर्मा राज राईनेपाली काँग्रेस मोरङ्ग31पहिलो हुने निर्वाचित हुनेपुरुष
12मा. राजिव कोइरालानेपाली काँग्रेस सुनसरी22पहिलो हुने निर्वाचित हुनेपुरुष
13मा. शिव नारायण गनगाईनेपाली काँग्रेस मोरङ्ग21पहिलो हुने निर्वाचित हुनेपुरुष
14मा. हिमाल कार्कीनेपाली काँग्रेस उदयपुर12पहिलो हुने निर्वाचित हुनेपुरुष
15मा. कल्पना कुमारी सरदारनेपाली काँग्रेस मोरङ्गसमानुपातिकसमानुपातिकमहिला
16मा. ज्योती सुब्बानेपाली काँग्रेस सुनसरीसमानुपातिकसमानुपातिकमहिला
17मा. नवोदिता कुमारी चौधरीनेपाली काँग्रेस सुनसरीसमानुपातिकसमानुपातिकमहिला
18मा. लिला सुब्बानेपाली काँग्रेस धनकुटासमानुपातिकसमानुपातिकमहिला
19मा. बिन्दिया कार्कीनेपाली काँग्रेस मोरङ्गसमानुपातिकसमानुपातिकमहिला
20मा. शान्ता पौडेलनेपाली काँग्रेस मोरङ्गसमानुपातिकसमानुपातिकमहिला
21मा. सन्जा कुमारी दनुवारनेपाली काँग्रेस उदयपुरसमानुपातिकसमानुपातिकमहिला

 

दल अनुसार निर्वाचित र समानुपातिक
दलको नामनिर्वाचितसमानुपातिकजम्मा
ने.क.पा. (ने क पा)472067
ने.का.81321
स.स.फो.123
रा.प्र.पा.011
स.लो.रा.म.011
जम्मा563793

 

 

जातिगत आधार 
जातसंख्या
क्षेत्री बाहुन33
राई लिम्बु29
मधेसी आदिवासी15
गुरुङ3
मुश्लिम2
नेवार5
मगर3
दलित पहाडी3
जम्मा93

 

 

जिल्ला अनुसार निर्वाचित र समानुपातिक
जिल्लाको नामनिर्वाचितसमानुपातिकजम्मा
झापा10515
इलाम404
पाँचथर224
ताप्लेजुङ्235
मोरङ121123
सुनसरी8614
धनकुटा235
तेह्थुम202
भोजपूर213
संखुबासभा224
उदयपूर437
ओखलढुंगा202
खोटाङ213
सोलुखुम्बु202
जम्मा563793

 

 

प्रणाली अनुसार 
पहिलो हुने निर्वाचित हुने56
समानुपातिक37
जम्मा93

 

 

लिङ्ग अनुसार 
महिला32
पुरुष61
जम्मा93