प्रदेश  सभा  सदस्यहरु  

सि. नं. नाम, थरराजनैतिक दलजिल्ला प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन क्षेत्र नं.प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन क्षेत्र नं.निर्वाचन प्रणालीलिङ्ग
1मा. राम चन्द्र लिम्बुसंघीय समाजवादी फोरम नेपालझापासमानुपातिकसमानुपातिकपुरुष
2मा. जयराम यादवसंघीय समाजवादी फोरम नेपालमोरङ्ग52पहिलो हुने निर्वाचित हुनेपुरुष
3मा. राधा थापासंघीय समाजवादी फोरम नेपालझापासमानुपातिकसमानुपातिकमहिला

 

दल अनुसार निर्वाचित र समानुपातिक
दलको नामनिर्वाचितसमानुपातिकजम्मा
ने.क.पा. (ने क पा)472067
ने.का.81321
स.स.फो.123
रा.प्र.पा.011
स.लो.रा.म.011
जम्मा563793

 

 

जातिगत आधार 
जातसंख्या
क्षेत्री बाहुन33
राई लिम्बु29
मधेसी आदिवासी15
गुरुङ3
मुश्लिम2
नेवार5
मगर3
दलित पहाडी3
जम्मा93

 

 

जिल्ला अनुसार निर्वाचित र समानुपातिक
जिल्लाको नामनिर्वाचितसमानुपातिकजम्मा
झापा10515
इलाम404
पाँचथर224
ताप्लेजुङ्235
मोरङ121123
सुनसरी8614
धनकुटा235
तेह्थुम202
भोजपूर213
संखुबासभा224
उदयपूर437
ओखलढुंगा202
खोटाङ213
सोलुखुम्बु202
जम्मा563793

 

 

प्रणाली अनुसार 
पहिलो हुने निर्वाचित हुने56
समानुपातिक37
जम्मा93

 

 

लिङ्ग अनुसार 
महिला32
पुरुष61
जम्मा93