प्रदेश सभा सचिवालय

काम, कर्तव्य र अधिकार

प्रदेश सभा सचिवालयको कार्य:

  सचिवालयको काम, कर्तव्य र अधिकार
  • प्रदेश सभा–सभासद, प्रदेश सभाकाका समिति, पदाधिकारी र सदस्यलाई आवश्यक सेवा सुविधा उपलब्ध गराउने,
  • प्रदेशसभाको काम कारबाही सुचारु रुपले सञ्चालन गर्न प्रशासनिक, आर्थिक र भौतिकव्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउने,  
  • प्रदेश सभाको सूचना प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउने तथा प्रदेश सभा परिसरमा सुरक्षा व्यवस्था मिलाउने,
  • प्रदेश सभाको दलका कार्यालयलाई आवश्यक सेवा सुविधा उपलब्ध गराउने ।
  • सचिवालयको अन्य काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिए बमोजिम हुनेछ ।
  

कर्मचारीहरु:

सि. नं. नाम, थरपद
1वासुदेव शर्मा पौडेलसचिव
2लोक बहादुर भण्डारीउपसचिव
3विश्वरुप दाहालउपसचिव
4दहलमान राईलेखा अधिकृत
5मञ्जु खड्काकानुन अधिकृत
6विरेन्द्र चौधरीप्राविधिक अधिकृत
7अम्विका प्रसाद नेपालशाखा अधिकृत
8हरिबहादुर खत्रीशाखा अधिकृत
9रोशन कुमार घिमिरेशाखा अधिकृत
10अरुण पौडेलकम्प्युटर अधिकृत
11भवानी प्रसाद चम्लागाईनायव सुब्बा
12जगन्नाथ दाहालकम्प्युटर अपरेटर
13रमेश कोइरालानायव सुब्बा
14रविन्द्र थापानायव सुब्बा
15विमल प्रसाद पौडेलनायव सुब्बा
16दीपक कुमार अधिकारीनायव सुब्बा
17सन्जिव राईखरिदार
18राजनिश भट्टराईखरिदार
19विद्या राईखरिदार

गतिविधिहरु

प्रकाशनहरु/डाउनलोडस्

 • Test Publication Title