आ.ब.२०७६/७७ सालको प्रदेश नं.१,प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम

आ.ब.२०७६/७७ सालको प्रदेश नं.१,प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रदेश प्रमुख मा.प्रा.डा.गोविन्दवहादुर तुम्बाहाङज्यूले मिति २०७६ साल जेठ २३ गते बिहिवार दिनको ३ बजे गर्नुहुने।

Attachment : Download