अधिवेशन आव्हान सम्बन्धमा -मिति २०७५/२/१७ गते विहीवार अपरान्न ३ बजे

कार्यक्रमको मिति मिति २०७५/२/१७ समय विहीवार अपरान्न ३ बजे

अधिवेशन आव्हान सम्बन्धमा -मिति २०७५/२/१७ गते विहीवार अपरान्न ३ बजे